19 July 2006

جای شما در دل ماست‌: از طرف منو مامان و آبجی کوچولو



به مناسبت فرا رسیدن کشتار بی رحمانه سال ۱۳۶۷ به دستور کفتار جماران ... تصمیم گرفتم یک سری از عکس هایی را که متعلق به البوم خانوادگی من هست رو به تماشای هم وطنانم بگذارم. تا کنون عکس های زیادی از گلزار خاوران توی اینترنت پابلیک شده... اما تا کنون هیچ گونه عکسی از گورستان های اعدامیان در شهرستان ها برای افشای جمهوری دیکتاتوری اسلامی اخوندی ..پابلیک نشده.. این گورستان که اسمی هم نداره ..در کناره روستای فعلی به نام افاق قرار داره.. بین جاده اهواز ماهشهر.تمامی قبر های یک نفره از طول و عرض عجیبی بر خوردارن ..دو ردیف بلوک از ارتفاع و مابینش اجر های معمولی بنایی و سیمان.قبرهای دسته جمعی از ارتفاع کمتری بر خوردارند . ولی پهنای بیش از اندازه که مشخص نمیشه چند نفره هست. اعدامیان این گورستان همگی از خوزستان نیستند بلکه تبعید شدگان از زندانهای اوین وغزل حصاروشیراز میباشند. دلیل تبعید دو نفر از اعدامیان ندادن اعتراف بوده.. یکی از محکومین به اعدام ( اعضای خانوادگی من) در یکی از اخرین ملاقات هایش اسم شکنجه گرش رو که یکی از هم محله های قدیم زندگیش بوده رو به شخص ملاقات کننده میگه.. اسم شکنجه گره زندان کارون شخصی به نام ( فریدون فرخی) میباشد.که بعد از افشای اسم اصلی این شخص از طرف رژیم به کشور سو ئد فرستاده و دارای پناهندگی سیاسی است همراه با سه فرزندش
دلیل داشتن طول و عرض قبرهای تک نفری : چال نکردن زمین
به این طریق که جسد های قربانیان اول روی سطحی از سیمان و اجر ( حدودا ۷ یا ۸ سانتی متر از پایئن ) قرار داده شده و از کنار با بلوک و گاهی اجر پوشیده شده و سیمان روی اجساد ریخته شده . به نحوی که هیچ گونه راهی برای نبش قبر و اطلاع پیدا از نحوه کشتار ( اعدام یا تیرباران یا زیر شکنجه) باقی نمانده
حدود ۲ سال است که خانواده های قربانیان ـ شروع به گذاشتن سنگ قبر برای عزیزانشان کردند. به صورت غیر قانونی. شهرداری اهواز اجازه هر گونه باز سازی و سنگ گذاری را به خانواده نمیده..و هر چند مدتی سنگهای گذاشته شده به نحو عجیبی شکسته میشه
توجه ***
اسامی روی ۳ قبر حذف شده( دلیل شخصی). لطفا از بریدن و به هر طریقی عوض کردن عکس ها خود داری کنید. ! این مجوعه عکس ها متعلق به البوم خانوادگی خاک سرد میباشد
دیگه نمی تونم بنویسم

15 July 2006

مادرم

14 July 2006


































02 September 2005

خاک سرد



ارام خفته ای در خاک سرد..سکوت لبانت اوج فریاد است نازنین